back / next

Alhambra catalogue, 2003

Hanna Muris:

Thuis - V.V. Mitrova

"Vandaag las ik toevallig op een cd-hoesje ... 'thuis is waar je hart is'. Ja, natuurlijk ben ik het daarmee eens ... op zich klopt het, maar het is een cliché. Het blijft heel moeilijk om echt te definiëren wat thuis is" ... "Heel veel van mijn werk gaat over mensen in hun eigen omgeving, dus over hun thuis en waar zij zich thuis voelen. Ik voel mij thuis bij het thema Thuis”

In zijn video 'Looking for rebels' schildert Igor Sevcuk met zijn camera. Het is alsof hij met een kwast de omgeving aftast en binnenhaalt. Het zijn impressies, in zwart-wittonen neergezette flarden van een omgeving. De omgeving van de flat in Utrecht waar hij woont. De vluchtige momenten die een medium als video biedt, kun je niet echt vasthouden. Je krijgt beeld na beeld weer wat nieuws aangereikt. In de video van Sevcuk houdt de herhaling en de bijna-herhaling van sommige beelden de belofte in om zo'n moment wél vast te kunnen houden. Het maakt dat je als deelnemer wordt opgenomen in de wereld die Sevcuk laat zien. Je ervaart een en ander dan ook meer als gebeurtenissen dan als een verhaal. Pas na afloop-als de camera zich weer terugtrekt realiseer je je dat je een happy end hebt meegemaakt.

Het "scannen van de directe leefomgeving van mensen", zoals Sevcuk dit aftasten zetf noemt, is een belangrijk element in zijn werk. Die omgeving is zo belangrijk omdat ze voor mensen de voorwaarde is om zichzelf te kunnen zijn en een onderdeel van hun eigen identiteit. Het is vooral identiteit waar Sevcuks werk over gaat. Zelf zegt hij daarover: "!n het kort zou ik kunnen zeggen dat mijn werk over identiteitskwesties gaat. Daarmee is elk mens elke dag bezig; elke dag moeten wij opnieuw onze eigen identiteit bevestigen. Daarom is de inhoud van mijn werk uiterst onorigineel. Dat klinkt misschien negatief maar mens-zijn is ook niet iets origineels en toch kan elke dag opnieuw heel boeiend zijn".

In het werk dat hij voor het Alhambra project maakt, 'V.V. Mitrova', is ook weer de omgeving het directe onderwerp. In dit geval is het de omgeving van zijn ouderlijk huis in Bosnië. Hij maakte opnames in en rondom de flat waar hij geboren is en waar hij met zijn ouders gewoond heeft tot hij op zijn achttiende naar Nederland ging. Zijn ouders wonen er niet meer en de flat stond leeg toen hij er de opnames maak­te. Het is een thuis uit de verleden tijd. De beelden gaan over herinneringen en herinnering is ook identiteit: je bent wat je je herinnert. Uit dit materiaal heeft hij twee videoloops gemaakt die hij projecteert in combinatie met onder andere schilderijen, foto's en teksten. Gezamenlijk geven ze een indruk van de geschiedenis van de woning. Heden en verleden vermengen zich hier met elkaar. Een van de loops wordt op de grond geprojecteerd. Hierdoor en doordat de kijker zich in een ruimte beweegt waar zowel video als schilderijen en teksten te bekijken zijn, wordt deze ais het ware letterlijk het werk binnengehaald. De installatie wordt onderdeel van de omgeving van de kijker zelf en misschien ook wel een stukje van diens identiteit.